Tag Archives: سریال خارجی

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۲ – نسل خود به خودی

سر و صدای تونل مخفی باعث می شود تا توجه مدیر لانزبری جلب شود. نورمن تلاش می کند تا زمان بیشتری بخرد و… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۲ – نسل خود به خودی با لینک مستقیم ” در سایت آلفا ویدیو هستید …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۴ – مطالب تحت فشار

نورمن متوجه رفتار برت می شود و بسیار از دست او عصبانی می شود. در ادامه، خانم مارنر به پیش آنها می آید و… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۴ – مطالب تحت فشار با لینک مستقیم ” در سایت آلفا ویدیو هستید …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۵ – چرخ دنده ترسناک

سرنخ بعدی در یک اتاق تاریک است که تیم آن را پیدا می کند. در ادامه، مدیر لانزبری کتاب سرنخ آنها را می گیرد و… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۵ – چرخ دنده ترسناک با لینک مستقیم ” در سایت آلفا ویدیو …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۶ – تیم چهار نفره

اعضای گروه باید نقشه ای را برای ورود به دفتر آقای لانزبری طرح ریزی کنند. در ادامه، اوضاع خوب پیش می رود و آنها کتاب را پس می گیرند و… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۶ – تیم چهار نفره با لینک مستقیم …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۸ – تنش تعلیق

اعضای گروه پس از اخراج موقت، دوباره به مدرسه بازمی گردند. آنها در ادامه متوجه می شوند که درب پشتی قفل است و چراغ‌ها روشن مانده اند و… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۸ – تنش تعلیق با لینک مستقیم ” در سایت …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۹ – تلاش بیهوده

اعضای گروه با برونو بلک رو در رو می شوند. در ادامه، برونو به آنها می گوید که خود او در سال ۱۹۸۴، سعی می کرد آزمایشگاه مخفی را پیدا کند، اما… شما در حال تماشای ویدیوی ” ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۹ – تلاش بیهوده با لینک …

Read More »

ماجراجویی مخفی – فصل ۱ قسمت ۱۰ – نتایج آزمایشگاه

هنگامی که بچه ها از آزمایشگاه مخفی بل فرار می کنند ، مدرسه در لیست گنجینه های تاریخی قرار می گیرد و هرگز قابل ویران شدن نیست. تقریباً به نظر می رسد که همه چیز به پایان رسیده است ، به جز نقشه گنجی که برت در آزمایشگاه یافت. شما …

Read More »

زمانی که شما درحال دیدن فیلم و سریال هستید، افرادی هستند که از این وقت برای کسب درآمد استفاده میکنند و حتی در زمان فیلم دیدن هم درآمد دارند!

برای کسب درآمد 4 میلیون تومان در روز روی دکمه زیر کلیک کنید (120 میلیون تومان در ماه)

کسب درآمد تضمینی 4 میلیون تومان در روز